Az oktatásról

A Fazekas Mihály Általános Is kolában a most indult tanévben újdonságként az egyik első osztályban kezdetét veszi a német nyelvű nemzetiségi oktatás – ezen belül a napi egy órában történő nyelvtanítás.

Az osztály létrehozásának gondolata a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál már egy éve megfogalmazódott s a kezdeményezéshez csatlakozott a Fazekas iskola vezetősége.

Dr. Mervald Anna,az önkormányzat elnöke kérdésünkre elmondta, hogy azoktatás egyik biztosítéka és záloga a Magyarországon élő németség több mint háromszázéves nyelvének, hagyományának, kultúrájának, irodalmának, a hamisításoktól és politikai torzításoktól mentes történelmének, a magyar társadalom életében az elmúltszázadok alatt végzett hasznos,értékteremtő tevékenységének megismerése és huszonegyedik században történő fennmaradása és megőrzése.

A továbbiakban arról szólt,hogy e célok megvalósítása érdekében az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a nyári táborok szervezésében, tájházak látogatásában, a még élő sváb közösséggel rendelkező településekkel való kapcsolattartásban, ahol, ha részben is, de megőrizték a régi életformát.

Támogatni kívánják a Dunakanyar Régió sváb településein és az ország többi részén meglévőiskolákkal való együttműködést. Az oktatás révén lehetőség nyílik arra, hogy a szülők közreműködésével létrejöjjön az a közösség, amely színessé, változatossá teheti Dunakeszi kulturális életét. Azok a szülők, akik felismerték, hogy a gyökereik, hovatartozásuk révén az életük tartalma egy többlet értékkel gazdagodik és ezt a gyermekeik részére is biztosítani kívánják, nagy érdeklődéssel, várakozással fogadták a felhívást. Ezt bizonyítja, hogy 32 fős létszámmal, teljes egészében nemzetiségi származással indult el az első évfolyam.

Szólt még arról is, hogy a majd 2014. október 12-én megválasztott új Német Nemzetiségi Önkormányzatnak továbbra is kiemelt feladata lesz az oktatás támogatása, segítése az iskola, a szülők és a városban élő német nemzetiségű lakosok együttes közreműködésével. Az érdeklődésre mi sem jelemzőbb, mint az, hogy a tavaly szeptembertől novemberig tartó beiratkozás alatt gyorsan megtelt az osztály 32 fővel a tanévkezdésre, mondta Kovács Gáborné, a Fazekas iskola igazgatónője. Azt is megtudtuk, hogy a következő tanévre már idén tavasszal tizenöten jelentkeztek, pedig még el semkezdődött a beiratkozás.

A tantestület és a szülők tehát egyöntetűen támogatják ezt a kezdeményezést, melynek pedagógus háttere is biztosítva van. Az első osztálytól kezdődő nyelvoktatás nagy előnyt jelent, hangoztatta az igazgatónő. Nyolc év alatt mintegy 1500 órában tanulják, és ezzel anyelvtudással várhatóan nagy előnnyel indulhatnak a középiskolába.

Németországban hagyomány, hogy az első osztályosok ajándékot (Schultüte) kapnak a felsősöktől, tudtuk meg Vasvári Katalin német nemzetiségi tanítótól. Ezt a szokást átvéve,az 1.n osztályos kisdiákok (osztályfőnök Nemeshegyiné Bali Barbara) az 5.b. osztályosoktól vehették át a színes meglepetés csomagokat, amelyekben iskolaszerek és egy kis édesség volt, ezeket a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával állították össze.